Wskazówki dojazdu na nasz parking:

* Parking znajduje na prywatnym i ogrodzonym terenie hotelu
* Parking jest monitorowany 24/7
* Parking jest bezpłatny dla Gości naszego hotelu
* Dojazd na parking TYLKO przez ulicę Cichą, wjazd z ulicy Bema
* Parking dla Gości nie mieszkających w hotelu – 30,00zł każda rozpoczęta doba.

Plac Konstytucji 3 Maja 5, 11-200 Bartoszyce

5 + 1 =

Recepcja czynna jest całą dobę
Restauracja dostępna jest w godzinach 12:00 – 21:00

Hotel Bartis

Hotel Bartis
Hotel Bartis ***
Plac Konstytucji 3 Maja 5
11-200 Bartoszyce
+48 (89) 762 17 50
+48 (89) 762 17 60
hotel@hotelbartis.pl
www.hotelbartis.plDofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

W lipcu 2020 roku otrzymaliśmy Dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 72595,20zł. Celem projektu jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Facebook